Γιατί σε LOGISTICS ;

17.02.09

Δημοσιεύτηκε από Αdmin 17 Φεβρουαρίου, 2009

Η εφαρμογή των Logistics επιδειώκει να συντονίσει όλες τις προσπάθειες που γίνονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού , έτσι ώστε η επιδιωκόμενη αύξηση της αξίας να μην προκαλέσει μείωση της προτότυπης αξίας σε προηγούμενη ή επόμενη φάση.Η λειτουργεία των logistics αποτελεί μια σύνθεση με σκοπό την βελτιστοποίηση των επι μέρους λειτουργειών : management του εφοδιαστικού περιβάλλοντος , διοίκηση μεταφορικής λειτουργείας , αποθήκευση και έλεγχος πρώτων υλών , διοίκηση παραγωγής , προγραμματισμός και προβλέψεις , διανομή προιόντων , εξυπηρέτηση πελατών και service , διαχείρση υποπροιόντων και αχρήστων κ.α.

  • Η αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των στρατηγικών στόχων που προκύπτουν απο την εφαρμογή των logistics.
  • Σχεδιασμός , ανάπτυξη , παραγωγή και παράδοση προιόντων χωρίς ζημία.
  • Χρήση του χρόνου ώς ανταγωνιστικού εργαλείου.
  • Μείωση του ολικού κόστους και αύξησης της αξιοπιστίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.
  • Kαθιέρωση και συντήρηση τεχνολογικής υπεροχής σε ανταγωνιστικό εφοδιαστικό περιβάλλον.

Μετά απο όλα τα παραπάνω μπορούμε λοιπόν να γνωρίζουμε και να ενημερωνόμαστε για κάθε τι που αφορά τα logistics και να είμαστε πάντα έτοιμοι να προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρεία μας στους συνεργάτες μας.

Με εκτίμηση
Στέλιος Μουλάκης