Προσφορά Platinum υπηρεσιών

17.02.09

Δημοσιεύτηκε από Αdmin 17 Φεβρουαρίου, 2009

1. Παραλαβή εμπορευμάτων με εντολή του πελάτη απο τον προμηθευτή ή απο το τελωνείο.

2. Μεταφορά των εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς μας χώρους.

3. Αποθήκευση εμπορευμάτων , ταξινόμηση και παρακολούθηση ανά είδος – ανά κωδικό.

4. Διαχείρηση αποθηκών μέσω πληροφορικών συστημάτων (WMS) ασύρματη επικοινωνία.

5. Παραλαβή παραγγελιών με ηλεκτρονική μορφή για την αποφυγή ανθρώπινου λάθους.

6. Επεξεργασία προετοιμασία και συλλογή (picking) των παραγγελιών των πελατών.

7. Ελεγχος ετοίμων παραγγελιών και φόρτωση στα οχήματα της διανομής την επόμενη μέρα.

8. Mηχανογραφική έκδοση φορολογικών παραστατικών (Δελτία Αποστολής «κατ΄εντολή και για λογαριασμό» των πελατών μας).

9. Διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων στους τελικούς παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα.

10. Διαχείρηση επιστροφών (reverse logistics).

11. Πλήρη μηχανογραφική υποστήριξη των λειτουργιών της εταιρείας.